Kans maken op een Bol.com cadeaubon?

Jouw verhalen, inhoud, je levensloop, je dagboek, je interesses, vakantieverhalen, de liefde zoeken van je leven, je producten en diensten of mensen helpen. Dat kan je plezierig doen op de Nederlandse platformomgeving van Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl

Om het mogelijk te maken dat mensen met elkaar in gesprek komen en blijven, hebben we jou en je gespreksitems nodig op dit Nederlandse gespreksplatform om mensen prettig bij elkaar te brengen. Dat is het ook een doel van stichting YOE, om in Nederland plezierig met elkaar kennis te maken en in gesprek te komen, te zijn en te blijven.  

Natuurlijk is er ruimte om foto’s te plaatsen, te linken naar je favoriete video op Youtube en te matchen met de mensen die jouw items interessant vinden.

Uiteraard willen wij zoveel mogelijk leden om straks ook voor jou iets te betekenen als we in gesprek gaan als GOhG.nl voor kortingen voor producten en diensten. Daarmee wil Gekophetgesprek.nl een prettig collectief vormen zonder politieke of levensovertuigende grondslagen.

Gekophetgesprek.nl, omdat we het plezierig met elkaar willen hebben, elkaar willen leren kennen, kennis willen delen of verkopen vanuit je geplaatste items en niet gevolgd wordt door overheden of achternagezeten wordt door algoritmes om al je voorkeuren in kaart te brengen. Wat dat betreft is Gekophetgesprek.nl best verfrissend of retro, het is maar hoe je het bekijkt. 

Wordt jij na 1 april 2023 tenminste 1 jaar betaald lid dan krijgt elke 50e inschrijver tot 1 november 2023 een cadeaubon van Bol.com ter waarde van 25 EUR op het door jou opgeven e-mailadres en ontvang je het lidmaatschapsgeld terug. Voorwaarden zijn wel dat je je profiel op het platform volmaakt is en je tenminste 1 gespreksitem plaatst waaruit bijvoorbeeld blijkt waarom jij lid bent geworden van Gekophetgesprek.nl.

De kosten van Gekophetgesprek.nl zijn 1 EUR per maand en worden gebruikt om het platform te onderhouden. Netto-opbrengst gaat naar het Meedoenfonds om maatschappelijke doelen te steunen. We verdienen dus niet stiekem aan je klikjes maar vragen het gewoon aan de voorkant! 

De leden die de Bol.com bon ontvangen worden begin november 2023 op deze site gepubliceerd. 

Gekophetgesprek.nl (onderdeel van Stichting YOE)

Contact
#replace title#