GOhG Gedragsregels

Samen sociaal veilig

 1. Geplaatste gespreksitems mogen niet tot opruiende en maatschappelijke onrust oproepen.
 2. Geplaatste gespreksitems mogen niet oproepen tot discriminatie, intimidatie, haat en/of geweld.
 3. Geplaatste gespreksitems mogen niet seksueel intimiderend zijn of naaktbeelden bevatten.
 4. Geplaatste gespreksitems m.b.t. tot dieren zijn diervriendelijk.
 5. Geplaatste gespreksitems van producten en/of diensten omvatten een daadwerkelijk aanbod.
 6. Geplaatste gespreksitems bevatten geen afbeeldingen van kinderen en jongeren onder de 16 jaar.
 7. Geplaatste gespreksitems vertonen geen grensoverschrijdend gedrag.
 8. Geplaatste gespreksitems bevatten geen intimiderend of beledigend taalgebruik.
 9. Leden onthouden zich van fraudeleuze handelingen.
 10. Leden onthouden zich van mensenhandel of dierenhandel via GOhG.
 11. Leden gaan zorgvuldig om met elkaars privacy en gespreksinhoud
 12. Leden laten elkaar in hun waarde.
 13. Gesprekken via GOhG verlopen respectvol en omvatten geen scheld en schuttingstaal.
 14. Gespreksitems van leden onder de 16 jaar worden niet toegestaan.

Het niet naleven van de gedragsregels zal na melding van leden of constatering van GOhG worden beoordeeld. Alle items kunnen direct worden geplaatst door onze leden en kunnen naderhand worden gekeurd. Stichting YOE waarvan GOhG onderdeel van is behoudt zich het recht voor om items die niet voldoen aan de gedragsregels per direct zonder nadere uitleg te verwijderen. Uitsluiting van het platform kan per direct aan de orde zijn, zonder teruggaaf van lidmaatschapsgelden indien uit de geplaatste items blijkt dat bovenstaande gedragsregels niet worden nageleefd.

Een te gek gesprek?
Meld je hier aan
#replace title#