Samen sociaal veilig

Gedragsregels

 1. Plaats geen gespreksitems die aanzetten tot opruiing en maatschappelijke onrust.
 2. Vermijd gespreksitems die discriminatie, intimidatie, haat of geweld bevorderen.
 3. Wees bedachtzaam bij het plaatsen van gespreksitems en voorkom seksuele intimidatie of het delen van naaktbeelden.
 4. Als het gaat om gespreksitems met betrekking tot dieren, zorg ervoor dat ze diervriendelijk zijn.
 5. Zorg ervoor dat gespreksitems over producten en diensten daadwerkelijk een aanbod bevatten.
 6. Gebruik geen afbeeldingen van kinderen en jongeren onder de 16 jaar in geplaatste gespreksitems.
 7. Respecteer elkaars grenzen en ga niet over de schreef in je gespreksitems.
 8. Houd je taalgebruik beleefd en vermijd beledigende of intimiderende woorden.
 9. Wees integer en voorkom fraudeleus gedrag.
 10. Betrek je niet in mensen- of dierenhandel via GOhG.
 11. Respecteer de privacy en de inhoud van elkaars gesprekken.
 12. Behandel anderen met respect en waardeer hun meningen.
 13. Gesprekken op GOhG dienen respectvol te verlopen, zonder gebruik van scheldwoorden.
 14. Gespreksitems van leden jonger dan 16 jaar worden niet toegestaan.

Het niet naleven van deze gedragsregels zal worden beoordeeld na melding door leden of constatering door Stichting YOE. Alle items kunnen direct worden geplaatst door onze leden.

Stichting YOE, waar GOhG.nl onderdeel van is, behoudt het recht om items die niet voldoen aan de gedragsregels zonder nadere uitleg te verwijderen. Uitsluiting van het platform kan onmiddellijk plaatsvinden zonder restitutie van lidmaatschapsgelden als blijkt dat bovenstaande gedragsregels niet worden nageleefd.

Platform
Meld je hier aan
#replace title#