Algemene Voorwaarden en disclaimer GOhG

Gebruiksvoorwaarden

2024

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is toegankelijk zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting YOE is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting YOE.

Disclaimer

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting YOE te mogen claimen of te veronderstellen.

Actuele site

Stichting YOE streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten en diensten op de website Gekophetgesprek worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting YOE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites door derden is gepubliceerd of waarnaar via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden/disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.stichtingyoe.nl op deze pagina en in de algemene voorwaarden voor dienstverlening.

Op deze site zijn de algemene voorwaarden voor dienstverlening overeenkomstig van toepassing. 

Platform
Meld je hier aan
#replace title#