Privacy-statement

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon die door middel van deze gegevens rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Het begrip “persoonsgegeven” is breed. Onder persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld: een gebruikersnaam, een naam, een foto, een BSN-nummer, een intern registratienummer, een adres, een telefoonnummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam, een IP adres etc. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke/publiek toegankelijke en professionele/niet professionele informatie. Persoonsgegevens kunnen soms automatisch worden doorgegeven, bijvoorbeeld door het bezoeken van deze website, waarbij uw IP-adres verstrekt wordt.

WANNEER

Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van het contactformulier op deze website of op andere wijze verstrekt.

DOELEN

De persoonsgegevens die Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl verwerkt worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van zijn werkzaamheden;
  • voor het factureren van zijn werkzaamheden;
  • om u te informeren over actualiteiten en diensten;
  • voor het analyseren en verbeteren van de dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);

HOE LANG GEKOPHETGESPREK.NL | GOHG.NL UW PERSOONSGEGEVENS BEWAART

Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te realiseren. Als er gegevens worden bewaard, dan is dat maximaal 7 jaren.

DELEN MET ANDEREN

Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl zal zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dat moet in het kader van een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of de bedrijfsvoering van Gek op het Gesprek. Wanneer dat laatste nodig is, dan worden de benodigde gegevens slechts verstrekt in het kader van een verwerking, op basis van instructies van Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl en in overeenstemming met het Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, om daarmee de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw apparaat (bijvoorbeeld een pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Cookies kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld het onthouden van een loginnaam of instellingen, het verzamelen van surfinformatie (profiling) en/of het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie).Via cookies kan Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl inzage krijgen in haar websitebezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). U kunt cookies zelf verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.

GOOGLE ANALYTICS

Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe de vermeldingen van Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl te kunnen verstrekken en om zijn adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl heeft hier geen invloed op.

Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via haar verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen per contactformulier. 

Gekophetgesprek.nl | GOhG.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Platform
Meld je hier aan
#replace title#